NewsVolunteering day – Tesco & Diaconia

Volunteering cooperation! Tesco & Diaconia

We are glad to confirm that the BCC managed to commence a volunteering cooperation between our valuable member companies – Tesco and non-profit organisation Diaconia. 22 volunteers from Central Payroll Office and Central HR Office of Tesco went to Diaconia Centre and helped there for one day with wide range of volunteering works. They managed not only great supportive work for Diaconia but they also encouraged the team spirit.

You can read below a very nice article written by Katka Čverhová, Central HR Office Manager.

“Ještě jednou děkujeme za zajištění dobrovolnické akce, která pro nás byla velkým přínosem a podle zpětné vazby z Diakonie i my jsme pro ně byli velkou pomocí. Všichni byli velmi vstřícní a celá akce proběhla maximálně bez problému. Zajistili nám úžasné zázemí, kde jsme dostali i pohoštění (upekli nám výborné koláče). Celkem se akce účastnilo 22 kolegů z centrální mzdové účtárny a z centrální personální administrativy. 6 z nás šlo mýt okna v celém objektu a zbytek týmu nafasoval barvy a natírali plot okolo celého areálu (resp. do kdy vystačila barva). Dali nám maximální důvěru a proto jsme se setkali i s klienty zařízení. Během práce se navzájem poznávali kolegové z jednotlivých týmů. I toto bylo účelem akce – nejen pomoci, ale sblížit dva týmy, které úzce spolupracují a přitom se navzájem neznají (jen po telefonu a emailu). Všichni se do práce maximálně opřeli a proto jsme s ní skončili mnohem dříve, než i představitelé Diakonie očekávali.

Abychom měli dostatek energie, postaral se pán, který se stará  o objekt, o výborný oběd – obrovský hrnec luxusního guláše. Také nám po skupinách připravili prezentaci o Diakonii, což nám otevřelo oči. Na rozloučenou nám klienti připravili i malý dáreček v podobě upomínkového předmětu.

Celou akci všichni hodnotili velmi kladně a rozhodně to nebylo naposledy, kdy jsme se tam vypomáhali. Rádi bychom hned na jaře opět pomohli s čímkoliv bude třeba.”

 

Photo credit to Katka Čverhová, Tesco