07/04/2020
14:00 - 15:00
online
Prague,
Loading Map....

Description

This webcast will be in Czech language

Společnost Deloitte ve spolupráci s Britskou obchodní komorou připravila webcast “Úvěr COVID a další veřejná podpora investic a výzkumu a vývoje”

Ovlivnila pandemie COVID-19 negativně vaše podnikatelské aktivity v ČR? Pak můžete využít nástroje veřejné podpory. Prostřednictvím finančního příspěvku ze strukturálních fondů a národních zdrojů můžete podpořit své investiční a vývojové projekty, ale i běžné provozní náklady.

Podpora je zaměřena zejména na tyto oblasti:

 • Běžné provozní náklady
 • Pořízení a rekonstrukce nemovitostí
 • Energeticky úsporná opatření
 • Investice do výrobních a nevýrobních technologií
 • Výzkum a vývoj
 • Elektromobilita a fotovoltaika
 • Nakládání s odpady a zpracování druhotných surovin
 • Implementace nových SW řešení (ERP, CRM, DMS apod. včetně související infrastruktury)

Připojte se na náš webcast a získejte přehled o příležitostech pro vaši společnost a o soutěžněprávních aspektech pobírání veřejné podpory v době koronavirové.

Zveme vás zároveň na navazující webcast, který se koná v úterý 14. dubna, kde budeme odpovídat na vaše otázky a zaměříme se na novinky, které v mezičase nastanou, a dosavadní zkušenosti v oblasti podpory podnikatelským subjektům v této nelehké situaci.

Program

V rámci webcastu se zaměříme na následující okruhy:

 • Úvěr COVID a další informace o podpoře podniků postižených koronavirovou infekcí a souvisejícími opatřeními
 • Trendy v oblasti využití veřejné podpory
 • Přehled aktuálních dotačních příležitostí
 • Aktuality v oblasti daňového odpočtu na výzkum a vývoj
 • Rizika veřejné podpory z hlediska soutěžního práva.

Přednášející

Martin Šindler – senior konzultant
Daniel Trubela
– senior konzultant
Jakub Vrkoč
– senior konzultant
Kateřina Mandulová – senior managing associate

 

Report