26/01/2021
15:00 - 16:30
online
Prague,
Loading Map....

Description

British Chamber of Commerce and Opero invite you to attend the webinar The Future of Offices

The current pandemic situation will fade away, but some of the „lessons learned“ will remain. One of them will be the way we perceive the office work. Most companies have already tested this style of work in distributed teams. However, is the home office a long-term sustainable solution? Personal contact is essential for team creativity, learning from colleagues, formulating new ideas through spontaneous interactions, and preserving corporate culture. Is the home office a new normal? To what extent will companies become flexible? In which direction the form of offices will evolve? How to handle people development and maintain company culture?

We will look at this topic from several angles – the invitation to the panel discussion, moderated by Pavel Přikryl from Opero, was accepted by:

  • Scott Marlowe – HR Director, Česká spořitelna
  • Michaela Koštířová (Palatá) – The Head of Internal Communication and CSR, Avast
  • Filip Muška – Workplace Strategies Lead & Change management, CBRE
  • Petr Skondrojanis – HR Pro, Company culture mentor, Cocuma

Attendance free of charge

If you wish to participate please register via the form below. Login details will only be shared with those who confirm their attendance.

The event will be held in Czech


Britská obchodní komora a Opero Vás zvou k účasti na webináři Budoucnost kanceláří

Současná pandemie odezní, ale některá poučení zůstanou. Jedním z nich bude to, jakým způsobem se díváme na kancelářskou práci. Většina firem už otestovala práci v distribuovaných týmech. Je však home office dlouhodobě udržitelným řešením? Osobní kontakt je nezbytný pro týmovou kreativitu, učení od kolegů, vznik nových nápadů díky spontánním interakcím, a pro zachování firemní kultury.

Stane se home office novým normálem? Do jaké míry budou firmy flexibilní? Jakým směrem se bude ubírat podoba kanceláří a jak si poradit s rozvojem lidí a udržením firemní kultury?

Na toto téma se podíváme hned z několika úhlů pohledu – pozvání do panelové diskuze, moderované Pavlem Přikrylem z Opera, přijali:

  • Scott Marlowe – HR ředitel, České spořitelna
  • Michaela Koštířová (Palatá) – Šéfka interní komunikace a CSR, Avast
  • Filip Muška – Workplace Strategies Lead & Change management, CBRE
  • Petr Skondrojanis – HR Pro, Company culture mentor, Cocuma

Účast na této akci je zdarma

Prosím registrujte se prostřednictvím registračního formuláře níže. Následně Vám pošleme přihlašovací link.


 

Report