07/03/2022
00:00 - 23:59
,
Map Unavailable

Description

Enter the competition for a small green audit! The British Chamber of Commerce of the Czech Republic in cooperation with The British Embassy in Prague, are organising a competition for companies that want to embark on a path to sustainability and reduce their carbon footprint.

Registration by March 7, 2022

Enter your company in the competition and take a step towards sustainability. The winner will receive a free “small green audit”, which can help the company map the impacts of the activity or production, identify strengths or opportunities for improvement and provide comparisons with others.

The competition contains 3 steps:

  1. registration by March 7
  2. submission of the “Action Plan” by March 9
  3. final with the participation of the jury and announcement of the winner + networking event on March 22

If you have already started with sustainability plans, you will have the opportunity to consult them. The competition is intended for small and medium-sized companies in the Czech Republic, which will register by March 7 and submit their vision of sustainability by March 9.

The final of the competition will also be waiting for us in March, where the jury will announce the winner.

Registration and information about the competition: here

Contact for the organisers: British Embassy in Prague, Sales Department, Lenka Klásková, email: tradeinvest.pragc@fcdo.g


Přihlaste se do soutěže o malý zelený audit Britské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Britskou obchodní komorou ČR pořádá soutěž pro firmy, které se chtějí vydat na cestu k udržitelnosti a snížení své uhlíkové stopy

Registrace do 7. března 2022

Přihlaste svou firmu do soutěže a udělejte krok na cestě k udržitelnosti. Vítěz získá zdarma “malý zelený audit”, který může firmě pomoci zmapovat dopady činnosti nebo výroby, poznat silné stránky nebo možnosti pro zlepšení a poskytnout srovnání s dalšími.

Soutěž obsahuje 3 kroky

  1. registrace do 7. března
  2. odevzdání “Akčního plánu” do 9. března
  3. finále za účasti poroty a oznámení vítěze + networkingová akce 22. března

Pokud jste již s plány udržitelnosti začali, získáte možnost je konzultovat. Soutěž je určena pro malé a střední firmy v ČR, které se zaregistrují do 7. března a předloží svou vizi udržitelnosti do 9. března.

V březnu nás čeká také finále soutěže, kde porota vyhlásí vítěze.

Registrace a informace k soutěži: zde

Kontakt na organizátory: Britské velvyslanectví v Praze, obchodní oddělení, Lenka Klásková, email: tradeinvest.pragc@fcdo.g

 

 

Report