18/11/2021 - 21/11/2021
00:00 - 23:59
London
London, London
Loading Map....

Description

The BCC would like to invite you to a business mission accompanying the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, Miloš Vystrčil, to the United Kingdom. The mission is organized by the Czech Chamber of Commerce in cooperation with the Embassy in London and the British Chambers of Commerce.

WHEN: 18. – 21. November 2021.

BCC MEMBERS 10% DISCOUNT 

The mission is primarily focused on sustainable development, especially new and innovative technologies, infrastructure, including smart cities, energy and fintech.

If you are interested in participating in this business opportunity, please send us the following documents:

· A completed binding application,

· Company profile in English (editable version),

· An extract slide from your presentation

· Passport scan (photo page),

· Scan of the certificate of full vaccination against Covid-19

Please send these documents by the 5 November 2021

Documents for downloading:

Firm Profile English

Presentation slide extract

Závazná přihláška BCC

The deposit for the participation fee for the mission includes:

accommodation, share in local transfers, share in catering, organization of business events, assistance of HK ČR staff for the duration of the mission and organizational costs associated with the preparation of the mission.

Thank you for your attention and we look forward to your possible participation.

Due to limited capacity we urge applicants to apply as soon as possible.

Please Register by email at javorova@komora.cz


Dovolujeme si Vás pozvat na podnikatelskou misi doprovázející předsedu Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila do Velké Británie. Misi organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci se ZÚ Londýn a britskými obchodními komorami.

KDY: 18.-21. Listopad, 2021

ČLENOVÉ BCC 10% SLEVA

Tato doprovodná podnikatelská mise, kterou povede prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, se uskuteční speciálním letadlem a v rámci jejího programu budou organizovány podnikatelské kontaktní akce v Londýně a Birminghamu. Plánováno je rovněž setkání s představiteli ZÚ ČR Londýn a večerní společenská akce.

Mise je primárně zaměřena na udržitelný rozvoj, především nové a inovativní technologie, infrastrukturu včetně smart cities, energetiku a fintech.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

·       vyplněnou závaznou přihlášku,

·       firemní profil v Aj (v editovatelné verzi),

·       snímek pro prezentaci,

·       scan cestovního pasu (strana s fotografií),

·       scan certifikátu o plné vakcinaci proti Covid-19

Dokumenty prosím zaslat nejpozději do 5 listopadu 2021.

Profil Firmy

Prezentace slide

Závazná přihláška BCC

Záloha na účastnický poplatek za misi zahrnuje:

ubytování, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, organizace podnikatelských akcí, asistenci pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Prosím zaregistrujte se a zašlete dokumenty na e-mail javorova@komora.cz

Vzhledem k omezené kapacitě Vám doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Report