31/05/2018
15:00 - 21:30
Registration at 14:30
Plzeňský Prazdroj (kinosál v budově návštevnického centra)
U Prazdroje 64/7, Plzeň
Loading Map....

Description

Připravili jsme zcela nový koncept tematicky zaměřených britských dnů v regionech, na kterých vám představíme nové trendy v jednotlivých segmentech businessu.

Britský den v Plzeňském kraji bude věnován tématu Sales Skills

Během odpolední části pečlivě vybraní experti z oboru vystoupí s přednáškami, ve který představí způsoby úspěšné komunikace se zákazníky, moderní obchodní nástroje a taktiky prodejních a prezentačních dovedností.

Mimo jiné britské dny přinášejí možnost navázání obchodních kontaktů s nejúspěšnějšími společnostmi v oborech, vybranými členy Britské obchodní komory, zahraničními firmami a významnými společnostmi z regionu. Zástupci britské ambasády představí trh Velké Británie a aktuality v oblasti Brexitu, Britská obchodní komora představí aktivity pro podporu exportu českých firem na britský trh. Po skončení bude následovat prohlídka pivovaru.

V 19.00 začíná slavnostní recepce v reprezentačních sálech Secese za účasti velvyslance Velké Británie pana Nicka Archera.

Chtěli byste se na Britském dni podělit o své podnikatelské zkušenosti a nápady nebo byste se chtěli stát partnery této akce? Kontaktujte Silvii Bušniakovou – silvia.busniakova@britcham.cz

Registrujte se zde nebo pomocí formuláře níže.

Britský den se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.


The British Day in the Pilsen Region will be dedicated to the topic of Sales Skills. During the afternoon, selected experts from the field will present lectures presenting ways to communicate successfully with customers, modern business tools and tactics of sales and presentation skills. British day offers the opportunity to establish business contacts with the most successful companies in the fields, selected members of the British Chamber of Commerce, foreign companies, and major companies from the region. Representatives of the British Embassy will present the UK market and Brexit news and the British Chamber of Commerce will present activities to support the export of Czech companies to the British market.

A gala evening reception with the British Ambassador to the Czech Republic Mr. Nick Archer will be held in the Hall Secese from 7:00 pm.

British Days are educational and networking events organised by the British Chamber of Commerce together with the British Embassy Prague – Department for International Trade and regional municipalities. The purpose of these events is a form of outreach used to encourage local businesses as well as to promote the activities of the BCC in the regions.

Report