27/10/2020
15:00 - 15:30
online
Praha,
Loading Map....

Description

This event will be held in Czech language.

Britská obchodní komora Vás zve k účasti na streamu společnosti Deloitte 2nd Lockdown – Odpovědnost státu za škodu způsobenou krizovými opatřeními

Odpovídá stát za škodu? V jakém rozsahu? Jaké jsou limity jeho odpovědnosti? Jak nároky uplatnit? Co se změnilo oproti jarní krizi?

Dovolujeme si Vás pozvat na live stream, který se bude konat dne 27. října 2020. Cílem je poskytnout Vám detailní přehled o stávající právní úpravě týkající se uplatňování nároků na náhradu újmy (škody) vzniklé v souvislosti s přijatými  krizovými opatřeními státu zavedenými v době nouzového stavu. A to jak pro první, tak i druhou vlnu koronavirové pandemie.

Program

V rámci live streamu se zaměříme na následující témata:

 • Je nějaký rozdíl mezi krizovými opatřeními přijatými v rámci nouzového stavu při první a druhé vlně pandemie?
 • Vymezení základních pojmů – předpoklady odpovědnosti podle krizového zákona a ostatních dotčených právních předpisů
 • Rozsah náhrady vzniklé újmy (škody)
 • Rizika spojená s uplatněním nároků – prokázání příčinné souvislosti, kalkulace a výše vzniklé škody
 • Opatření přijatá podnikateli pro zmírnění dopadů krize – plnění prevenční povinnosti předcházet škodám
 • Uplatnění nároku a řízení o něm před příslušnými orgány
 • První zkušenosti s uplatněním nároků z jarní vlny pandemie a stávající reakce státu na tyto nároky
 • Kolize nároků na náhradu škody a podpory, kterou podnikatelé žádají a inkasují v rámci boje státu proti ekonomickým dopadům krize
 • Náklady spojené s uplatněním nároku
 • Uplatnění nároku na náhradu škody ve vztahu k povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře
 • Nabídka služeb Deloitte Legal spojená s uplatněním nároku na náhradu škody (právní servis s podporou expertů na kalkulaci vzniklé škody a její prokázání)

Přednášející

Petr Syrovátko, Associate Partner v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Jan Kotous, Partner v advokátní kanceláři Deloitte Legal (moderátor)

Účast je zdarma

Registrovat

Report