Membership Members Directory

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Jilská 361
Praha, 11000

Jedná se o je výzkumné pracoviště neuniverzitního typu, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů.