NewsBritish Chamber of Commerce invites you to the trade mission | London | 6 and 7 June

The British Chamber of Commerce in collaboration with the Czech Chamber of Commerce invites you to the trade mission, which will take place in London on 6 and 7 June. As this mission is focused on Czech entrepreneurs, it is communicated in Czech.

Dovolujume se Vás pozvat na podnikatelskou misi vedenou prezidentem Hospodářské komory ČR, p. Vladimírem Dlouhým, ve dnech 6.-7.6.2018 do Velké Británie. Mise se uskuteční s podporou z projektu PROPED (Projekt na podporu ekonomické diplomacie). Misi bude doprovázet vysoký představitel Ministerstva zahraničních věcí ČR (TBC) a ředitel obchodního týmu Britské obchodní komory v ČR, se kterou misi organizujeme ve spolupráci.

V průběhu mise se uskuteční seminář na téma BREXIT, kde mají firmy možnost informovat se nejen na situaci po BREXITU, ale i situaci během přechodného období. Dále se uskuteční B2B jednání českých a britských firem, networkingová garden party (předběžný program Vám zasílám v příloze).

Výše účastnického poplatku činí 688,- EUR nebo 17.280,- Kč (výše účastnického poplatku pro členy HK ČR) či 725,- EUR nebo 19.200,- Kč (výše účastnického poplatku pro nečleny HK ČR), pokud budete hradit v Kč, žádáme o informaci o této skutečnosti předem. Účastnický poplatek zahrnuje: zpáteční letenku komerčním letem Praha – Londýn, ubytování po dobu trvání mise se snídaní, poplatek za organizaci firemních jednání, podíl na poplatku za pronájem prostor, podíl na poplatku za catering, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise.

Pro účast v podnikatelské misi je nutno dodat vyplněnou závaznou přihlášku (viz. příloha, formát MS Word a sken s podpisem), vyplněný firemní profil v ČJ a AJ (MS Word) a snímek pro prezentaci nejpozději do 11.5.2018.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelských setkáních v uvedených městech a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz, tel: 221 406 652.

Snímek

Závazná přihláška

PROFIL čj

PROFIL ENG